Od svého vzniku staví skupina ALLTUB svůj úspěch a rozvoj na odhodlání a profesionálním nasazení svých zaměstnanců. Kultura naší společnosti je hluboce zakotvena v těchto hodnotách a vyjadřuje je prostřednictvím zásad svého jednání, kterými jsou:

  • respekt,
  • důvěra,
  • disciplína,
  • neustálé zdokonalování,
  • zásadovost,
  • a týmová spolupráce.

Kodex chování

Tyto hodnoty jsou základem našeho Kodexu chování a naší politiky řízení lidských zdrojů. Rozhodnout se pro ALLTUB, to znamená připojit se k odpovědnému zaměstnavateli, pro kterého je bezpečnost zaměstnanců prioritou.

Stáhněte si kodex chování

Cíl spolupráce

Naši manažeři uplatňují tyto hodnoty v kvalitním sociálním dialogu. Činí z rozmanitosti a kvality života v práci skutečný cíl spolupráce.

Rozvíjení schopností

Rozvíjení schopností je také základem politiky řízení lidských zdrojů skupiny. Ihned po příchodu se každý nový zaměstnanec účastní integračního procesu, který usnadňuje jeho integraci do stávajících týmů a pomáhá mu začlenit se do nového prostředí.

V souladu se svými hodnotami nabízí každá společnost skupiny ALLTUB kariérní růst a zajímavé balíčky, jejichž součástí jsou individuální nebo kolektivní variabilní mzdové systémy, doplňkové penzijní smlouvy a životní pojištění.

Sociální odpovědnost

Důležitými oblastmi pro skupinu ALLTUB jsou také prostředí, ve kterém působí, a sociální odpovědnost. Každý výrobní závod si vytváří a udržuje pevný vztah k území, ve kterém se nachází. To vše s sebou přináší budování silných vztahů s místním socioekonomickým prostředím a partnerství. Závazky skupiny ALLTUB mají různé formy, které jsou pevně zakotveny v místní realitě.

Naši zaměstnanci usilují s nadšením o každodenní plnění požadavků našich zákazníků, a přitom pracují v souladu s hodnotami, které jsou základem naší firemní kultury.