ALLTUB nabízí širokou paletu profesí a zajímavé příležitosti pro talentované zaměstnance, kteří projeví zájem o oblast, ve které působíme, a o zvládání nových úkolů. Seznamte se s vybranými pozicemi a podívejte se na naše aktuální nabídky.

Ve výrobě

Seřizovač

Seřizovač se nachází v centru výrobního procesu, zajišťuje správnou funkci strojů a nastavuje parametry linky na základě požadovaného vyráběného produktu. Zabezpečuje montáž a spouštění nové výroby s cílem poskytovat výrobky, které odpovídají technickým specifikacím.
Provádí dohled nad výrobními parametry podle úrovně kvality požadované zákazníkem, a vypracovává kontrolní dokumenty ke strojům, za které odpovídá.

V údržbě

Údržbář

Údržbář provádí preventivní údržbu podle stanoveného plánu. V případě poruchy je jeho úkolem zjistit anomálie, provést diagnostiku a nezbytné opravy, aby bylo zařízení a s ním související instalace znovu uvedeny do provozu.

V závislosti na oblasti své specializace (elektrická, elektromechanická,…) a s podporou technického oddělení přináší na základě svých zásahů na místě nová řešení a technické inovace.

V kvalitě

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality provádí kontroly v průběhu výroby a odběry vzorků podle zavedeného statistického plánu. Zajišťuje analýzy potřebné pro uvolnění výrobků. Poskytuje poradenství o zjištěných závadách oblasti produkce s ohledem na zjištěné závady. Na závěr ověřuje konečnou shodu výrobků dodávaných zákazníkovi.

Ve vývoji

Technik pro tisk a vývoj nových produktů

V závislosti na specifikacích poskytnutých zákazníkem je technolog pro tisk zodpovědný za kontrolu a prípravu tiskových podkladů pro výrobu. Vypracovává schválení k tisku a palety odstínů. Zasahuje do výrobních linek poskytováním poradenství seřizovačům. Rovněž připravuje štočky nezbytná pro tisk nových dekorů. Poskytuje podporu při výrobě nových produktů a vzorků.