Naše hodnoty

Mise

ALLTUB je specialistou v oblasti hliníkových obalů, světovým lídrem na trhu stlačitelných hliníkových tub a klíčovým hráčem na trzích laminátových obalů, aerosolů a kartridží. Poskytujeme optimální řešení pro naše zákazníky ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a průmyslovém odvětví.

Vize

ALLTUB chce být nejlepším partnerem v poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou v oblasti hliníkových obalů a to jak na globálních tak i lokálních trzích na základě vysokého standardu kvality a nadšení našich zaměstnanců.

Hodnoty

  • Respekt
  • Neustálé zdokonalování
  • Zásadovost a spolehlivost
  • Disciplína
  • Týmová spolupráce
  • Důvěra

Kodex chování

Skupina ALLTUB přijala kodex chování, který přímo pramení z našich hodnot. Tento kodex určuje podmínky řízení našich činností jak z etického hlediska, tak ve shodě s platnými právními normami.

Kodex určuje systém jednání se všemi našimi partnery, vnitřními i vnějšími, bez ohledu na stát, ve kterém působíme. Musíme se držet těchto principů chování a jednat ve shodě s místní legislativou. Staráme se o to, aby naše hodnoty byly dodržovány, jednáme čestně a klademe důraz na splnění požadavků našich zákazníků.

Kodex osvědčených postupů

Respektování našich hodnot je pro nás zcela zásadní, a proto jednáme čestně a znovu potvrzujeme naši schopnost uspokojit požadavky našich trhů a zákazníků.