Hliník je znám díky svým výjimečným vlastnostem, které umožňují mnoho uplatnění, která zná dnes každý z nás. Hliníkové tuby, aerosolové obaly a kartridže jsou kompozicí čistě přirozených technologií! Máme 10 bodů k tomu, abychom vás přesvědčili.

  • Recyklovatelný : Výrobky z hliníku mohou být snadno recyklovány a vyžadují jen málo energie k vytváření materiálů pro opětovné použití. Základní vlastnosti hliníku se nemění ani s časem, ani s používáním, jsou dlouhotrvající.
  • Lehký : Ve srovnání s jinými obdobnými materiály je jeho poměr hmotnosti vůči objemu výhodnější. Hliníková tuba o hmotnosti 7 gramů může pojmout až 100 mililitrů náplně.
  • Odolný : Hliník vytváří přirozenou vzduchotěsnou bariéru a je odolný vůči korozi, přičemž zcela eliminuje jakýkoliv přenos vzduchu a účinky“sání“. Ochranná vlastnost hliníku chrání celý obal před vnějšími škodlivými účinky.
  • Přesné dávkování: Vzhledem k tomu, že je hliníková tuba flexibilní a vzduchotěsná,po stlačení zachováva svůj nový tvar, má spotřebitel k dispozici účinný dávkovací nástroj. Aplikace je přesná a použití je optimalizováno vysokou návratností produktu, čímž je zabráněno zbytečnému plýtvání.
  • Přizpůsobivý: Na rozdíl od jiných obalů mohou hliníkové obaly uchovávat produkty na bázi agresivních složek. Jsou však vhodné pro všechny ostatní typy využití a náplně s mírnější složkou aktívní ingredience..
  • Dostupný zdroj : Bauxit, surovina umožňující výrobu hliníku, je třetím nejhojnějším zdrojem na zemi, kde se nachází v téměř nevyčerpatelném množství.
  • Estetický a užitečný, moderní : V surové podobě“ nebo s potištěným povrchem, přirozený lesk tuby jí dodává speciální a ojedinělý vzhled. Proto se tolik dalších materiálů snaží hliník napodobit. Hliník je materiál, který odolává všem zkouškám již celá desetiletí. Dokázal však zůstat aktuálním a i dnes nabízí moderní design a vzhled. Jedná se o materiál, který dodává obalům skutečnou přidanou hodnotu.
  •  Zdroj kreativity: Jakoby se jednalo o umělecký předmět, designéři se inspirují hliníkem jako základním materiálem nebo finálním produktem jakožto základem své tvořivosti.
  • Možnost inovace: Povrch hliníku poskytuje vynikající základ pro inovace.
  • Nízká spotřeba energie: Jeho recyklace je snadná a účinná: lehkost hliníku omezuje emise skleníkových plynů během silniční dopravy. Spotřeba energie během recyklace vyžaduje pouze 5 % energie potřebné k výrobě primárního hliníku.

UDRŽITELNÝ MATERIÁL

Zaměření na udržitelné balení se stále zvyšuje a hliníkové tuby představují důležité a zajímavé řešení na této cestě. Je již všeobecně známo, že hliníkové tuby mají velkou výhodu v tom, že mohou být jak recyklovatelné, tak recyklované. Skupina Alltub podporuje tento pozitivní obraz hliníkových tub zveřejněním svého prvního Prohlášení o ekologickém produktu (EPD) pro kosmetickou a potravinářskou tubu. Toto EPD (Environmental Product Declaration), ověřené a certifikované třetí stranou, je v souladu s normami ISO.

VÍCE O EPD TUB PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

VÍCE O EPD TUB PRO KOSMETIKU