Společnost ALLTUB se již před několika lety zavázala k odpovědnému přístupu, co se týče výrobních postupů, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí (třídění odpadu, recyklace, omezení produkce skleníkových plynů apod.), tak i z hlediska zlepšení kvality výrobků, sociálního začlenění a hospodářského rozvoje, …

Skupina ALLTUB se také zavázala k dodržování společenské odpovědnosti firem a bere ohled na několik sociálních, environmentálních a ekonomických kritérií, na jejichž základě je pak hodnocena platformou Ecovadis. Ta udělila společnosti ALLTUB stříbrné hodnocení.