SE ZELENOU TUBOU UZAVÍRÁME PRODUKTOVÝ CYKLUS …100% RECYKLOVANÁ A RECYKLOVATELNÁ!

Přístup Alltub Group aplikovaný na cirkulární ekonomiku dal život projektu Zelená tuba: hliníková tuba s obsahem recyklovaného spotřebitelského odpadu, avšak se všemi technickými vlastnostmi tuby z panenského hliníku.

Výzvou a cílem projektu byla tuba:
• S nejvyšším možným obsahem recyklovaného hliníku ze spotřebitelského odpadu.
• Vhodná pro všechny aplikace a pro všechny segmenty.
• Bez jakéhokoliv snížení funkčnosti nebo výkonu ve srovnání s tubou z panenského hliníku.
• Plně recyklovatelná i na konci své životnosti.

EKO-INOVACE VE SVÉ NEJLEPŠÍ PODOBĚ

Zelená tuba, která byla uvedena na trh v roce 2020, získala ocenění „Tube of the Year“ od Evropské asociace výrobců tub (ETMA) a následně „WORLDSTAR WINNER 2021“ od Světové obalové organizace (WPO).

Významné snížení uhlíkové stopy: Výroba Zelené tuby umožňuje ušetřit více než 50 % emisí CO2 ve srovnání s panenským hliníkem.

Udržitelnost je jádrem podnikání skupiny Alltub, která vyvinula svůj vlastní tým odborníků na udržitelnost.

Zaměření na udržitelné balení se stále zvyšuje a hliníkové tuby představují důležité a zajímavé řešení na této cestě. Je již všeobecně známo, že hliníkové tuby mají velkou výhodu v tom, že mohou být jak recyklovatelné, tak recyklované. Skupina Alltub podporuje tento pozitivní obraz hliníkových tub zveřejněním svého prvního Prohlášení o ekologickém produktu (EPD) pro Zelenou tubu. Toto EPD (Environmental Product Declaration), ověřené a certifikované třetí stranou, je v souladu s normami ISO.

VÍCE O EPD ZELENÉ TUBY