Jakožto člen klubu CELAA (Klub pro recyklaci a lehké obalové materiály), založeného v roce 2009 společnostmi Nespresso a France Aluminium Recyclage, společnost ALLTUB aktivně podporuje a pracuje na zdokonalování recyklace lehkých obalových materiálů z hliníku.

CSR jako součást naší správní výrobní praxe

Společenská odpovědnost firem (CSR) je dnes reálnou součástí principů fungování podniků, a ALLTUB nabízí svým zákazníkům produkty, jejichž výroba respektuje naše CSR postupy. Konkrétně řečeno, závazky společnosti ALLTUB se týkají různých zásad a politik zavedených ve společnostech, které pomáhají chránit životní prostředí, snižují emise skleníkových plynů, ale také zlepšují kvalitu výrobků, sociální začlenění a hospodářský rozvoj… Pokud vytvoříme most mezi společenskou odpovědností firem a ochranou životního prostředí, objevíme i další oblasti, ve kterých dnes působí. Jedná se o oblast ekonomicko-sociální, kulturní a dokonce i vzdělávací.

 

Skupina ALLTUB se přihlásila k respektování CSR pod dohledem Ecovadis (platforma hodnotící výkon světových dodavatelských řetězců v sociální a ekologické oblasti). Bylo hodnoceno 21 kritérií ze 4 následujících témat (sociální otázky, etické otázky, dodavatelský řetězec, životní prostředí). Společnost ALLTUB získala „stříbrné“ ocenění a nachází se mezi 30 % společností, které platforma Ecovadis vyhodnotila nejlépe.

DOWNLOAD THE 2020 CERTIFICATION